‏‎بازی دیوان ، جمعه شب ۳۰ ژوئن، از ساعت ۱۸ تا ۲۰

30 Jun 18:00 - 20:00 30 Jun 18:00 - 20:00 - Montreal Montreal
MEKIC MEKIC
دیوان در آمریکای شمالی! دیوان پس از عبور از مرزهای ایران و اقامتی کوتاه درسرزمین گل های لاله هلند اکنون به کانادا رسیدند! دیوان يك بازى دورهمى و کارتى است كه گروه خلاقه و مستقل...   More info


© 2017 Canada